تغییرات برنامه کلاسها

توجه:کلاس های روز چهارشنبه مورخه 1394/9/25 از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر به دلیل برگزاری آزمون کتبی  مسابقات قرآن و عترت تعطیل می باشد