امور مالی

شرح وظایف امور عمومی دانشکده :   تلفن:   02634182612  (صفت اله خدری)

 • تهیه ملزومات و تجهیزات اداری برای دانشکده و پیگیری خرید اثاثیه اداری

 • نظارت بر نظافت کلیه قسمت های دانشکده

 • نظارت و هماهنگی برای پذیرایی از استادان و کارکنان

 • انجام امور بانکی مربوط به استادان  و کارکنان

 • هماهنگی با امور مالی برای انجام امور مالی استادان و کارکنان

 • هماهنگی با کارگزینی و دفتر تامین هیئت علمی برای انجام امور استادان و کارکنان

 • همکاری در امر برگزاری امتحانات و ثبت نام ها در دانشکده

 • نگهداری اموال و ثبت هرگونه تغییر و تحول تجهیزات و همکاری با اداره اموال برای تحویل دادن اموال اسقاط

 • همکاری با امور مالی دانشجویان

 • نظارت و همکاری با دبیرخانه برای ارسال و تحویل به موقع نامه ها

 • هماهنگی و نظارت در امر نقل و انتفال و اسباب کشی اثاثیه دانشکده

 • همکاری با قسمت های مختلف دانشکده برای برگزاری جلسات،سخنرانی ها

 • انجام کلیه اموری که از طرف رئیس دانشکده محول می شود

مسئول امور مالی دانشکده :تلفن:02634182611  (خانم ثریا قاسم قاضی)

انجام کلیه امور مالی دانشجویان :

ثبت و کنترل نرخ شهریه ،سال مالی ،روال شهریه و ثبت کلیه اسناد مالی دانشجویان

کنترل و بررسی مغایرت های پرداختی (فیش،چک،وام،تخفیف...)و هماهنگی با اداره صندوق رفاه دانشجویان و اداره امور دانشجویی

 

محاسبه شهریه دانشجویان میهمان ،هزینه معادلسازی ،هزینه انصراف و...ثبت استرداد شهریه برای دانشجویان بستانکار 

کنترل سهم تخفیف وتهیه آمارو اطلاعات مالی دانشجویان برای دانشکده وستاد

انجام بایگانی مدارک دانشجویان و کلیه امور تسویه حساب مالی فارغ التحصیلان دانشکده و ارسال به ادره درآمد دانشگاه