برد آموزشی

رئیس اداره آموزش:

نام : محمد زروندی

شماره تماس  :   02634182603

          مدرک تحصیلی: فوق لیسانس علوم سیاسی

              شرح وظایف:

  •                        مسئولیت ثبت نام از دانشجویان جدید الورود 
  •                        مسئولیت ثبت نام از دانشجویان قدیم در هر ترم تحصیلی
  •                        مسئولیت و نظارت برگزاری امتحانات پایان ترم در هر ترم تحصیلی
  •                        مسئوولیت گزارش حق الزحمه تدریس اساتید هیات علمی و مدعو به دفتر استخدام و هیات علمی دانشگاه
  •                        مسئوولیت و نظارت در حضور و غیاب اساتید
  •                        برقراری ارتباط با اساتید در رابطه با امور مربوط به آموزش و اساتید
  •                        نظارت به امور کارشناسان آموزش ،نظارت به امور بایگانی آموزش

                    سوابق پ‍‍ژوهشی:

             مدیر حوزه 11 آزمون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه سراسری

(شامل مقاطع دکترای کارشناسی ارشد و کارشناسی)

_ ناظر انتخابی 4 دوره از آزمون های بخش کتبی مسابقات  سراسری

آموزشی قرآن و عترت دانشگاه های آزاد اسلامی کشور

_ رئیس اداره آموزش به مدت 4 سال

_ عضو  فعال بسیج دانشگاه

سوابق پژوهشی : 

دارای 3 مقاله علمی ،پژوهشی با عناوین؛

1.     تغییراستراتژی آمریکا در عراق بعد از حادثه 11 سپتامبر

2.     همکاریهای اقتصادی آمریکا و چین در قبال کشورهای خلیج فارس

3.     بررسی ماهیت و اهداف تحریم های سازمان ملل متحد

4. همکار مقاله  ISI:   Iran's Foreign Policy Towards Daaesh Terrorist Grou

5-همکار طرح پژوهشی با عنوان(( ارتقاء منافع جمهوری اسلامی ایران در حوزه نفت و گاز)) 

پست الکترونیک: zarvandi_2007@yahoo.com         

 

کارشناس آموزش تحصیلات تمکمیلی (ارشد رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل)

نام  :   خدیجه         نام خانوادگی  :  سیرائی

شماره تماس  :   02634182615

مدرک تحصیلی   :  دیپلم علوم تجربی

 

کارشناس آموزش حقوق

نام :حسین      نام خانوادگی:چرخی

نام: شماره تماس:02634182601

 مدرک تحصیلی: دیپلم اقتصاد

سوابق شغلی:  از سال 1372 لغایت 1394 کارشناس  آموزش

 

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی (ارشد حقوق خصوصی و حقوق جزاوجرم شناسی)

نام:نیلوفر        نام خانوادگی:  کریمی

شماره تماس:02634182610

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

 کارشناس ارشدعلوم سیاسی

 

کارشناس گروه علوم سیاسی  

نام:شادی        نام خانوادگی:معصومی

شماره تماس:02634182613

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس علوم سیاسی